GMBS3 2401 : 82 | LUBPAA1 1245 : 68 | LUBPAA2 1127 : 123 | LUBPAA3 998 : 3 | LUBPAA4 806 : 22 | LUBPAA5 748 : 3 | LUJM5 634 : 113 | LWBP1 1465 : 2 | LWBP2 1380 : 32 | LWBP3 1231 : 99 | UBM6 1020 : 5 | UBM9 900 : 27 | UHRB4 2090 : 20 | UIB6 1050 : 29 | UJM7 971 : 1 | UKF7 995 : 35 | UKW6 1050 : 8 | USDE4 1160 : 0 | USDE7 1000 : 0 | USDE7 1000 : 1000 | USK9 900 : 20 | USKUG 879 : 26 | UYCAQ1 2000 : 12 | WBMQ2 1205 : 0 | RWPA3 2100 : 140 | RWPA4 2020 : 70 | RWPALG 2000 : 100 | RWPALG 2000 : 2000 | RWPALG 2000 : 70 | WHGS2 4250 : 46 | WHGS2 4201 : 50 | WHGS2 4298 : 2 | WHGS2 4200 : 150 | WHGS2 4300 : 3 | WHGS2 4200 : 29 | WHGS3 4200 : 49 | WHGS3 4200 : 50 | WHGS3 4299 : 11 | WHGS3 4292 : 5 | WHGS3 4189 : 19 | WHGS4 4100 : 19 | WHGS4 4200 : 0 | WHGS4 4195 : 53 | WHGS4 4065 : 15 | WHGS4 4100 : 12 | WWSS5 3900 : 100 | WWSSUG 3450 : 80 | CRKCA2 1930 : 1930 | CRKCA3 1930 : 1930 | SBGO4 1450 : 100


   
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending November 1, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending October 25, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending October 11, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending October 18, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending October 4, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Sep 27, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Sep 13, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Sep 20, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Aug 30, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Sep 06, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Aug 16, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Aug 23, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending Aug 09, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending August 02,2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending July 05, 2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending July 12,2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending July 19,2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending July 26,2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending July 26,2019 [download]
ECX Tradable Commodities Warehouse Receipts Week Ending June 21, 2019 [download]
12345...